Про ремонт ліфтів

Про ремонт ліфтів
Про ремонт ліфтів
 
 Засобом, за допомогою якого ліфтам повертають втрачені в процесі експлуатації технічні дані, є ремонт ліфта.  Ремонт можна робити, коли ліфт вийде з ладу або завчасно, не чекаючи зупинки або перебою в роботі, при цьому повинна бути передбачена можливість виходу з ладу будь-якої деталі або вузла.
         У першому випадку ремонт буде вимушений, тобто  «Ремонт за потребою».  Ремонтні роботи в цьому випадку виконуються тоді, коли в них є необхідність - ліфт не в змозі далі нормально працювати та є небезпечним для пасажирів й експлуатаційного персоналу.
 У другому випадку ремонт є мірою, що попереджає виникнення передчасних зупинок ліфта.  Такий ремонт повинен плануватися на певний термін, що передує появі передчасного зносу деталей. Такий вид ремонту називається планово-попереджувальним.  Цей вид ремонту застосовується повсюдно, у багатьох галузях промисловості.
         Широке застосування планово-промисловий ремонт (ППР) отримав в організаціях, що експлуатують ліфти, та як система ППР запобігає передчасному виходу з ладу та збільшує терміни роботи.
                    Планово-попереджувальний ремонт ліфтів
 Система планово-попереджувальних ремонтів ліфтів (ППР) має різновиди.  Найбільш широке в застосування в промисловості, і зокрема в ліфтових установках, отримала система періодичних ремонтів, яка полягає в тому, що вузли ліфта ремонтуються через певний час.
Однак, не всі вузли ліфта потребують проведення ремонту в одні і ті ж терміни, та й обсяги робіт по ремонту різні.  Так, основний вузол ліфта - лебідка типу Т-1000 - вимагає повного капіталь6ного ремонту через 8-10 років, тобто  повної заміни черв'ячної пари, гальмівного пристрою, шківа, зміни підшипників вала шестерні, підшипників черв'яка та ін. Каркас кабіни, обмежувач швидкості та ін. вимагають ремонту через 3-4 роки.  Є в ліфті вузли та апарати, у яких термін капітального ремонту настає через 1,5-2 роки.
Тому при застосуванні системи ППР необхідно точно визначити тривалість роботи ліфта та його окремих вузлів і апаратів між капітальними ремонтами.  Це необхідно для того, щоб всі вузли і апарати ліфта, що прийшли в стан близький до виходу з ладу, були капітально відремонтовані або замінені новими.
Однак, з проведенням капітального ремонту повинні проводитися роботи по ремонту вузлів, які мають великий термін служби.  У цих вузлах ремонтуються або замінюються тільки окремі деталі.
 Термін між великими капітальними ремонтами називається «ремонтним циклом».  Час між двома найближчими ремонтами називають «міжремонтним періодом».  Для ліфтів міжремонтний період прийнятий рівним одному року, так як саме на цей термін дається дозвіл на експлуатацію після огляду ліфта відповідними органами.
 
              Система планових ремонтів ліфтів  передбачає, що кожний капітальний ремонт виконується в обсязі, що забезпечує відновлення всіх втрат механізмів та пристроїв ліфта, які є результатом його експлуатації протягом періоду, що передує ремонту, і повинен забезпечити нормальну роботу ліфта до наступного ремонту.  Іншими словами, після кожного ремонту його первісні якості повинні бути повністю відновлені.  Характеристика окремих вузлів і деталей, їх розміри і конструкція можуть бути частково змінені проти початкових, це не повинно змінити початкову характеристику ліфта, наявну в паспорті (шнуровій книзі).
 
           Обсяг робіт при кожному виді ремонту складається:
 при великому ремонті ліфта - капітальний ремонт або заміна основних механічних вузлів, агрегатів та металоконструкцій: лебідки електродвигуна, обмежувача швидкості, каркаса кабіни, порталів шахти, що направляють, противаги;  ремонт або зміна апаратури: ввідного пристрою, магнітної станції, електричних і механічних замків, контактів;  перевірка ізоляції, ремонт будівельної частини ліфтової установки, зміцнення порталів шахти, дверей, забарвлення шахти, перевірка заземлення, повна обробка купе кабіни і т.д.;
 при середньому ремонті ліфта - ремонт основних вузлів лебідки, електродвигуна, обмежувача швидкості, системи уловлювачів, панелі управління, ввідного пристрою, всіх замків і контактів, електропроводки;  виконується вивірка напрямних, перевіряються ізоляція і заземлення, проводиться оновлення обробки кабіни, змінюються канати і т.д.;
 при малому ремонті ліфта ремонтуються електродвигун, обмежувач швидкості та системи уловлювачів, панель управління та головний рубильник, проводка ланцюга управління, освітлення та сигналізації, ремонтуються або змінюються електроапаратура, замки, контакти виклику та кнопкові апарати, перевіряється ізоляція і заземлення.
Аналізом зносу деталей ліфтів для вибору раціональної циклічності було встановлено, що ступінь зносу, а отже й потреба в ремонті у нових ліфтів значно менша, ніж у ліфтів, які працювали вже ряд років та які зазнали кількох ремонтів.  Тому цикли для всього періоду експлуатації ліфта обрані неоднаковими й так, щоб перший цикл після установки нового ліфта був більший, ніж наступні.
 
 Обстеження діючих ліфтів, де тривалий час ліфти ремонтувалися по системі ППР, показало, що стан цих ліфтів значно покращився і що неухильне застосування всього комплексу системи ППР дозволяє збільшити ремонтний цикл.
 
 Сутність ППР полягає в тому, що, знаючи приблизні терміни служби деталей, можна через певний час планувати той чи інший вид ремонту, що відрізняється один від одного обсягами робіт, кількістю і найменуванням змінюваних вузлів, деталей, апаратів та ін.
 Отже, для визначення міжремонтного періоду, тобто  термінів між ремонтами, та планування обсягу кожного виду ремонту потрібно знати терміни служби основних частин ліфта.