Про вантажні ліфти-підйомники

Про вантажні ліфти-підйомники
Вантажні ліфти-підйомники
            Вантажні ліфти-підйомники використовують для транспортування вантажів, матеріалів, обладнання.  Вантажні ліфти-підйомники в свою чергу поділяють на:
Вантажні ліфти, що працюють з провідником, призначені для транспортування вантажу та осіб, які супроводжують його, і тому відповідають всім правилам безпеки, що належать до пасажирських ліфтів;
            Вантажні ліфти-підйомники , що працюють без провідника, обладнані тільки зовнішнім управлінням;  переміщення людей в цих ліфтах не допускається;
            малі вантажні ліфти-підйомники вантажопідйомністю до 160 кг включно з площею підлоги кабіни до 0,9 м2 і висотою кабіни не більше 1 м, які в свою чергу можуть підрозділятися в залежності від місця установки на бібліотечні, магазинні, кухонні, буфетні;
            вижимні ліфти-підйомники з підйомними канатами, які охоплюють кабіну знизу і утворюють дворазовий поліспаст, де зусилля з боку підйомних канатів при підйомі кабіни як би видавлюють її вгору. Така система підвіски кабіни дозволяє при необхідності звільняти простір над шахтою від ліфтового обладнання (лебідки, блоки, контр-блоки);
            тротуарні ліфти-підйомники, розташовані в будівлях або частіше поруч з ними (під тротуаром), що передбачають вихід платформи ліфта через спеціальний люк на рівень підлоги або тротуару (або вище цього рівня на висоту до 1,0 м), з системою підвіски кабіни на канатах, аналогічної системі  вижимних ліфтів;
            За конструкцією приводу ліфти-підйомники поділяються на такі групи.
            Ліфти з лебідками барабанного типу, які характеризуються тим, що канати на яких підвішена кабіна і противага, жорстко закріплені на барабані, і під час роботи ліфта канати змотуються або намотуються на барабан.  Барабанні лебідки відрізняються рядом недоліків і тому застосовуються порівняно рідко, особливо в пасажирських ліфтах.
Залежно від висоти підйому кабіни вибирають тип лебідки.
 Ліфти з лебідками безбарабанного типу з канатоведучими шківами, що характеризуються відсутністю жорсткого кріплення канатів на ведучому органі лебідки - канатотяговому шківі.  Тягове зусилля на канати створюється силами тертя між канатами і робочими поверхнями канатоведучого шківа.  Конструкція цих лебідок дозволяє підвішувати кабіну і противагу на 3, 4, 6 і більше канатах без істотного ускладнення конструкції, що значно підвищує безпеку роботи ліфта і знижує знос канатів.
 В даному випадку висота підйому кабіни впливає на вибір типу лебідки. Це має суттєве значення при встановленні ліфтів у високих будівлях.  Ліфти з канатоведучими шківами застосовують дуже широко.
 По розташуванню лебідок відносно шахти  ліфти-підйомники поділяють на ліфти з нижнім і верхнім розташуванням приводу.
            Нижнє розташування приводу дозволяє встановлювати його на фундамент, що значно знижує шум від приводу, що розповсюджується по будівлі.  Ремонт приводу при розташуванні його внизу більш зручний, так як виключається підйом важких вузлів на значну висоту. Однак нижнє розташування приводу викликає підвищення навантажень на шахту, збільшення довжини канатів та встановлення додаткових блоків. Тому нижнє розташування приводу застосовують в тому випадку, коли недоцільно або неможливо машинне приміщення розташувати над шахтою або коли необхідно обладнати його в ізольованій від шахти нижній частині будівлі.
 Верхнє розташування приводу дозволяє спростити конструкцію ліфта-підйомника, зменшити число пробігів каната, а отже, збільшити термін його служби, застосовувати канати в 2-3 рази меншої довжини в порівнянні з нижнім розташуванням приводу. Тому там, де дозволяють умови, перевага надається ліфтам з верхнім розташуванням приводу.
За швидкістю руху кабіни Вантажні ліфти охоплюють діапазон номінальних швидкостей від 0,15 до 0,5 м/с.  При цьому велика частина ліфтів має швидкість 0,5 м/с, і тільки деякі вантажні ліфти-підйомники мають знижені швидкості (тротуарні 0,15 м/с, малі магазинні та загального призначення вантажопідйомністю 5000 кг - 0,25 м/с).
 По конструкції каркасу кабіни вантажні ліфти-підйомники ділять на однокаркасні (звичайні) та двокаркасні.  Однокаркасні включають в себе кабіни з розмірами підлоги 3000 × 4000 мм.  Двокаркасні ліфти застосовують для транспортування великогабаритних вантажів (вантажний автомобіль, електро- і автокари), де розміри кабіни доходять до 6000 × 9000 мм і більше.
 За умовами експлуатації ліфтів особливе місце займають спеціальні ліфти, призначені для роботи в особливих умовах (вибухонебезпечне середовище, низькі та високі температури), або в силу цих умов мають особливу технічну характеристику, наприклад магазинні, пожежні, що встановлюють на хімічних підприємствах.