Технічне обслуговування ліфтів

Технічне обслуговування  ліфтів

Технічне обслуговування ліфтів.

У загальному випадку під технічним обслуговуванням ліфтів мається на увазі комплекс робіт, призначений для підтримки ліфтового обладнання в справному стані при підготовці і використанню за призначенням, при зберіганні і транспортуванні.

Згідно призначенням можна виділити наступні елементи технічного обслуговування:

Щомісячне технічне обслуговування ліфтів

Періодичне технічне обслуговування ліфтів

Технічне обслуговування ліфтів при зберіганні

При щомісячному технічному обслуговуванні ліфтів

перевіряються справність автоматичних і неавтоматичних замків, замикаючих пристроїв дверей шахти на всіх поверхах, справність дверних контактів кабіни захисного фартуха кабіни, робота рухомої підлоги кабіни і підвісних контактів, дія кнопки «стоп», точність зупинки кабіни на поверхах, освітленість шахти , кабіни і поверхових майданчиків, роботу світлової та звукової сигналізації, стан огорож шахти і кабіни, наявність правил користування ліфтом, попереджувальних і вказівних написів. Візуально визначаються справність робіт електродвигуна головного приводу ліфта, апаратури на панелі управління, а також надійність запору машинного і блочного приміщення.

Періодичне технічне обслуговування є основною ланкою а планово-попереджувальній системі.

Основне завдання планово-попереджувального обслуговування ліфтів полягає в зниженні інтенсивності зношування деталей, виявлення їх і попередження відмов і несправностей за рахунок своєчасного виконання контрольних, мастильних, регулювальних і кріпильних робіт. Дотримання термінів і обсягів робіт, виконуваних при періодичному технічному обслуговуванні, подовжує терміни служби ліфтів між ремонтами, скорочує число раптових (аварійних) відмов за рахунок своєчасного виявлення та усунення причин, що викликають несправності.

Правильна, науково обгрунтована організація технічного обслуговування ліфтів дозволяє:

-Підвищити надійність роботи вузлів і ліфтів в цілому

Технічне обслуговування ліфтів у Києві та Київській області можна замовити по номеру 097-2020-249